Monograph

Magdalena Lemańczyk (2016)

Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim

Publishing house Instytut Studiów Politycznych PAN, Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwidzynie
Place of publication Warszawa
Page references 417
Language Polish

ISBN: 978-83-64091-73-5

Zagadnienia rodowodu kulturowego i tożsamości narodowej mniejszości niemieckiej na Pomorzu stanowi doniosły i mało poznany problem nadawczy. Praca Magdaleny Lemańczyk pt. Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim jest pierwszą w literaturze przedmiotu monografią historyczno-socjologiczną, która analizuje powyższe zagadnienie z nowej perspektywy. Mieści się ona w empirycznym nurcie badań socjologii narodu, stanowiąc interesującą próbę analizy rodowodu kulturowego i tożsamości współczesnej mniejszości niemieckiej na Pomorzu. Autorka w rzeczowy i obiektywny sposób ukazuje niezwykle złożone procesy dokonujące się w obrębie tej grupy społecznej. Praca ta stanowi interesujący wkład do badań nad mniejszością niemiecką w Polsce po 1945 roku oraz do refleksji nad przemianami społecznymi na Ziemiach Zachodnich i Północnych. […]

Podstawowym walorem pracy jest umiejętność połączenia przenikliwej, a jednocześnie krytycznej analizy z syntezą złożonych zjawisk społecznych, politycznych czy historycznych. Na podkreślenie zasługuje także dążność do maksymalnej obiektywizacji tego niezwykle złożonego i trudnego, także politycznie, problemu.

- Andrzej Sakson


(Ze strony internetowej wydawcy.)

  • Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim

    Reviewed by Dr. Teresa Willenborg