Interview-Partners from France, Germany, and Italy Wanted

EU-Migrants in Poland: Facts, Challenges, Expectations

Latem 2017 r. Instytut Spraw Publicznych wystartował z pionierskim badaniem analizującym fenomen imigracji obywateli UE do Polski, z uwzględnieniem ich motywacji, sytuacji na rynku pracy i relacji ze społeczeństwem przyjmującym.

Masowa imigracja na razie Polski nie dotknęła, ale liczba cudzoziemców osiedlających się w Polsce stale rośnie, a tematyka migracyjna jest stale obecna w debacie publicznej, wpływając na zmiany w polskim społeczeństwie. Mimo to migracja z innych państw UE do Polski nie była dotychczas przedmiotem badań, a badania migracyjne koncentrują się przede wszystkim na cudzoziemcach z państwa poza unijnych.

Badanie obejmie analizy danych i statystyk oraz badanie jakościowe (wywiady z imigrantami i ekspertami) i ilościowe (sondaż opinii publicznej w Polsce). Wywiady z przedstawicielami wybranych grup, tj. Niemcami, Francuzami i Włochami, będą prowadzone latem i jesienią 2017 r.

Podczas rozmowy będziemy chcieli zadać pytania na temat:

  • Powody migracji i pierwsze doświadczenia w Polsce
  • Integracja w sferze zawodowej: szukanie pracy, relacje w miejscu pracy, rozwój zawodowy
  • Integracja w sferze prywatnej: kontakty z Polakami, urzędami, życie rodzinne i towarzyskie
  • Kontakty z innymi migrantami żyjącymi w Polsce
  • Ocena pobytu w Polsce i plany na przyszłość


Instytut Spraw Publicznych zaprasza obywateli Niemiec, Francji i Włoch mieszkających w Polsce do udziału w badaniu.

Poszukujemy osób:

  • posiadających obywatelstwo niemieckie, francuskie lub włoskie, ale nie posiadających obywatelstwa polskiego
  • przybyłych do Polski w latach 2004-2015
  • osób, które nie zostały delegowane do pracy w Polsce przez międzynarodowe korporacje

Zainteresowanych rozmową z naszym badaczem prosimy o kontakt na adres: migrants@isp.org.pl.


Realizowany projekt ma na celu badanie sytuacji obywateli innych państw UE, mieszkających w Polsce, i wyzwań, na jakie tu napotykają. Planujemy przeprowadzenie wywiadów badawczych z kilkudziesięcioma osobami. Wywiad potrwa ok. półtorej godziny.

Rozmowy oraz zebrane materiały zostaną poddane analizie jakościowej przy zachowaniu wszelkich reguł anonimowości i innych wymogów badań naukowych.

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Fritza Thyssena oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Contact

Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa