Ewaluacja platformy

Od momentu powstania naukowej platformy internetowej Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) w 2014 r. do grona jej użytkowników dołączyło ponad 1 400 osób, które regularnie publikują informacje o nowych publikacjach, wydarzeniach, stypendiach i ofertach pracy oraz prezentują środowisko międzynarodowych i interdyscyplinarnych badań związanych z Polską. W związku z tym, Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce zleciło Działowi Zarządzania Jakością Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (Stabstelle Qualitätsmanagement der Europa-Universität Viadrina) przeprowadzenie ewaluacji platformy.

Cele ewaluacji

Celem ankiety było zebranie informacji jakościowych na temat przeciętnego zachowania użytkowników, zadowolenia z platformy oraz możliwych ścieżek rozwoju Pol-Int. W badaniu wzięli udział w większości pracownicy naukowi z Niemiec, reprezentujący różne dziedziny nauk humanistycznych. O platformie dowiedzieli się poprzez naszych partnerów, wykładowców oraz przyjaciół i znajomych. Wynik ankiety pokazuje generalne zadowolenie z użyteczności platformy, w szczególności z takich aspektów jak językowa prezentacja treści, ilość dostępnych treści w wybranym języku, interesujące informacje publikowane na platformie, zawartość newslettera oraz jakość recenzji.

Perspektywy

W wyniku ankiety wykrystalizowały się obszary, które wymagają udoskonalenia i którymi zamierzamy zająć się w niedalekiej przyszłości: w jaki sposób Pol-Int może zaktywować swoich polskich użytkowników oraz pozyskać więcej polskich naukowców? W jaki sposób możemy pozyskać szersze grono aktywnych użytkowników? Jak Pol-Int może reprezentować więcej dyscyplin naukowych? Jak uzyskać długotrwałe i stabilne finansowanie platformy?

Dziękujemy!

Zespół Pol-Int bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom ankiety za cenne uwagi! Pol-Int jest oparty na aktywnym zaangażowaniu użytkowników, dlatego platforma może zaistnieć tylko z Państwa pomocą. Cieszymy się na wspólny rozwój platformy i mamy nadzieję na jej rozkwit dzięki Państwa zaangażowaniu. Dziękujemy, danke, thanks!

Linked content


Drei Jahre nach dem Launch von Pol-Int haben wir eine erste Evaluation durchgeführt. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse lesen Sie hier. [DE]

more

Three years after launching our platform, we felt it was time for an evaluation. Read about the results here! [EN]

more