Fulbright Slavic Award 2017-2018

Fulbright Slavic Award to stypendium trwające od 4 do 9 miesięcy, przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:

  • University of Washington w Seattle (UW) – kursy o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej, z zakresu sztuki w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej; kursy dotyczące wpływu kultury Europy Środkowo-Wschodniej na inne kraje europejskie; lub
  • University of Illinois w Chicago (UIC) – kursy o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

Wsparcie ze strony organizatorów w ramach stypendium może obejmować:

- Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA (do kwoty 1 500 dolarów).

- Pokrycie kosztów utrzymania stypendysty wedle stawek uzgodnionych z instytucją goszczącą oraz Council for International Exchange of Scholars (CIES).

- Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA.

- Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach oraz z realizacją projektu.

- Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania jednego członka rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Contact

http://www.fulbright.edu.pl/slavic/