Monograph

Anna Odrowąż-Coates (2008)

Sytuacja kobiet aktywnych zawodowo w Polsce i we Włoszech

Publishing house Wydawnictwo Adam Marszałek
Place of publication Toruń
Page references 323
Language Polish

ISBN: 978-83-7441-941-3

Książka stanowi bardzo ważną i ciekawą diagnozę społeczno-kulturowych uwarunkowań aktywności zawodowej kobiet. Ukazuje rzeczywistość niejednokrotnie szerzej niewidoczną, więcej nawet wstydliwą i ukrywaną, a jakże istotną tak w życiu osobistym i zawodowym kobiet, jak i w życiu społecznym kraju. Autorka przedstawia sytuację zawodową kobiet na rozległym tle nierówności i opresji dotykających kobiet.