Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Wrocław, Poland
Disciplines:
Gender Studies, History, Literary Sciences, Political Sciences, Social Sciences, Theater and Film Studies
Contact:
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Strażnicza 1-3
50-206 Wrocław
Poland
Phone: +48-(0)71-3759501
Fax: +48-(0)71-3279361
wbz@uni.wroc.pl
http://www.wbz.uni.wroc.pl
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta jest wspólnym projektem Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) i Uniwersytetu Wrocławskiego. CSNE powstało w 2002 r. jako międzywydziałowa i interdyscyplinarna jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Wrocławskiego. Centrum kształci studentów na wszystkich etapach studiów oraz doktorantów (trzy seminaria doktorskie). Prowadzi także samodzielnie badania naukowe. Ważną częścią działalności CSNE jest organizacja konferencji, wykładów i dyskusji, które są adresowane nie tylko do środowiska akademickiego, ale do wszystkich zainteresowanych. W CSNE odbywają się spotkania z autorami ważnych książek naukowych i literatury pięknej. CSNE organizuje Zjazdy Niemcoznawców Polskich, konferencje poświęcone różnym aspektom współczesnej Europy, Niemiec i stosunków polsko-niemieckich. We współpracy z Przedstawicielstwem Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce co roku organizowane są wykłady z cyklu Willy Brandt Lectures. Referentami są politycy, naukowcy, przedstawiciele świata biznesu. Nową inicjatywą CSNE są wykłady im. Norberta Eliasa i im. Reinharta Kosellecka. Pracownicy CSNE zasiadają w radach naukowych w kraju i za granicą, aktywnie uczestniczą w polsko-niemieckich debatach publicznych. Stale obecne w działalności Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego są badania i projekty związane z edukacją historyczną. Odzwierciedla się to w zaangażowaniu pracowników Centrum w pracach polskich i międzynarodowych gremiów zajmujących się tą problematyką. Tematyka związana z edukacją historyczną i międzynarodowymi badaniami podręcznikowymi jest przedmiotem publikacji, a także prac badawczych prowadzonych przez pracowników i doktorantów Centrum. W Centrum Willy’ego Brandta podejmowane są inicjatywy przybliżające polskim i niemieckim uczniom, studentom i doktorantom wiedzę o Niemczech i Polsce. Cyklicznie organizowane są prowadzone przez specjalistów cykle wykładów dla uczniów szkół średnich z Dolnego Śląska. np.: cykl zajęć warsztatowych „Niemcy. Polityka-Kultura-Społeczeństwo”, czy interdyscyplinarne, kilkuetapowe warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych ramach projektu „Polenhilfe/Pomoc dla Polski”. Uzupełnieniem oferty dydaktycznej są realizowane od 2011 roku Szkoły Letnie poświęcone zagadnieniom polityczno-historycznym związanym z Trójkątem Weimarskim, realizowane we współpracy z Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium i Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) w Paryżu, a finansowanym przez DAAD. Pierwsza edycja odbyła się w 2011 roku we Wrocławiu, Krzyżowej i Berlinie, kolejna w 2012 roku w Monachium, trzecia w 2013 roku w Paryżu. Obecnie przygotowywana jest kolejna edycja szkoły letniej, która odbędzie się w 2014 roku we Wrocławiu.

8 references: