Polonistyka na Uniwersytecie Poczdamskim / Instytut Slawistyki – Universität Potsdam

  • Universität Potsdam
  • Potsdam, Germany
Disciplines:
Linguistics, Literary Sciences, Theater and Film Studies
Contact:
Polonistyka na Uniwersytecie Poczdamskim / Instytut Slawistyki – Universität Potsdam
Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam
Germany
Phone: +49-(0)331-977-4150
Fax: +49-(0)331-977-4155
slavistik-info@uni-potsdam.de
http://www.uni-potsdam.de/slavistik/
Polonistyka stanowi – obok rusycystyki – główny kierunek nauczania i badań naukowych w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Poczdamskiego. Polonistyka dysponuje odrębną profesurą literaturo- i kulturoznawczą (prof. dr Magdalena Marszałek) oraz (wspólnie z rusycystyką) slawistyczną profesurą językoznawczą (prof. dr Peter Kosta), a także lektoratem języka polskiego i etatem dydaktyki języka polskiego (kształcenie nauczycieli). Studia polonistyczne mają zarówno charakter filologiczny (literaturo- i językoznawczy), jak i – w stopniu zależnym od profilu studiów – kulturoznawczy (historia kultury polskiej w europejskiej perspektywie porównawczej, sztuka, film, teatr, media). Na poziomie studiów licencjackich oferujemy dwukierunkowe studia Bachelor Polonistik oraz dwukierunkowe studia nauczycielskie Bachelor Lehramt Polnisch. Studia nauczycielskie są z reguły kontynuowane na drugim poziomie: Master Lehramt Polnisch. Kulturoznawcze studia polonistyczne są ponadto częścią programu interdyscyplinarnych studiów magisterskich Master Osteuropäische Kulturstudien, oferowanych we współpracy Instytutu Slawistyki UP, Instytutu Studiów Żydowskich i Religioznawstwa UP oraz Instytutu Wschodnioeuropejskiego Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (FU). Polonistyka w Poczdamie współpracuje w dziedzinie badań naukowych oraz wymiany studentów, doktorantów i wykładowców z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce, m.in w ramach partnerskich umów międzyuniwersyteckich (Warszawa, Poznań, Opole, Zielona Góra), w ramach programu Erasmusa (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski). Polonistyka poczdamska współpracuje naukowo również z jednostkami Polskiej Akademii Nauk: z Instytutem Badań Literackich, Instytutem Slawistyki, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, a także z Niemieckim Instytutem Polskim (DPI) w Darmstadt oraz z wieloma ośrodkami slawistycznymi w Niemczech i w Szwajcarii (przede wszystkim w Berlinie, Frankfurcie nad Odrą, Greifswaldzie, Tybindze, Zurychu) i w USA (IU Bloomington).