Edited volume

Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz Gudaszewski (2016)

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku

Publishing house Naukowe Scholar
Place of publication Warszawa
Page references 310
Language Polish

ISBN: 978-83-7383-735-5

Co spis powszechny przeprowadzony w 2011 r. mówi nam o zróżnicowaniu etnicznym i językowym społeczeństwa polskiego? Szukając odpowiedzi na to pytanie, autorzy analizują przygotowania do spisu, jego przebieg i rezultaty. Czytelnik znajdzie tu nie tylko same wyniki tego największego badania ludności w Polsce, lecz także obraz społecznych postaw mniejszości wobec spisu, toczone w ich obrębie dyskusje o własnym statusie i tożsamości etnicznej. Badacze porównują również spisy ludności przeprowadzone w Polsce i w innych krajach regionu, na Litwie, Słowacji i Ukrainie. Analizują sposób formułowania pytań etnicznych oraz oceniają zastosowaną metodologię spisową, łącząca rożne źródła danych, a zwłaszcza wykorzystanie tzw. metody reprezentacyjnej.

W tomie publikują:
Mariola Abkowicz, Grzegorz Babiński, Elżbieta Gołata, Grzegorz Gudaszewski, Sławomir Łodziński, Ewa Michna, Cezary Obracht-Prondzyński, Paweł Popieliński, Kazimierz Szczygielski, Maria Szmeja, Katarzyna Warmińska, Piotr Wróblewski.