Edited volume

Bożena Chołuj (2013)

OderÜbersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch - Karl Dedecius Archiv No. 4

Publishing house FA-art
Place of publication Katowice
Page references 300
Series Deutsch-polnisches Übersetzungsjahrbuch – Karl Dedecius Archiv
Language German

ISBN: 2081-7835

Inhalt/Spis treści

Editorial

Katya Andrusz: Albrecht Lempp: Memories

Werner Richter: Kräfte schaffen – zum Tod von Doreen Daume

Kunst des Übersetzens

Bolesław Leśmian: Dwoje ludzieńków

Karl Dedecius: Zwei Menschlein (Bolesław Leśmian)

Rainer Maria Rilke: Der Panther

Mieczysław Jastrun: Pantera (Rainer Maria Rilke)

Schwerpunkt: Wirksamkeit literarischer Übersetzung

Bernhard Hartmann: Podziękowanie

„Dwa filary egzystencji tłumacza to miłość do słowa, manifestująca się w intensywnych lekturach i w upartym poszukiwaniu właściwego słowa w języku docelowym, oraz świadomość rudymentarnej odmienności języków i kultur, która to poszukiwanie z jednej strony czyni koniecznym, a z drugiej ustawicznie je utrudnia. Interesującym aspektem pracy przekładowej jest to, że zajmowanie się tym, co obce, prowadzi niekiedy do pełniejszego zrozumienia tego, co własne." (przełożyła Anna Wziątek)

Justyna Górny: Tłumaczenia tłumaczki

Tekst jest subiektywnym spojrzeniem na moją pracę translatorską. W tłumaczeniach tekstów naukowych szczególne znaczenie ma kwestia terminologii – inne języki dostarczają nowych pojęć lub korygują zakresy znaczeniowe tych już istniejących. Tłumaczenia wzbogacają również polskie spojrzenie na historię o aspekty, które być może nie pojawiłyby się w pracach polskich badaczy, ponieważ są widoczne dopiero przy spojrzeniu z zewnątrz. Wspominam też o warunkach pracy (np. tłumaczenia towarzyszące projektom naukowym) i jej społecznej ocenie.

Miklós Győrffy: Thomas Bernhard na Węgrzech

Miklós Györffy prezentuje stan węgierskiej recepcji twórczości Thomasa Bernharda, omawiając kulturowe i językowe konteksty tego fenomenu. Badacz, tłumacz i znawca kultury niemieckiej analizuje przyczyny „trudnej obecności" artysty, zwracając uwagę na zawiłości niemieckiej składni, biografię Bernharda i znikome zainteresowanie ze strony węgierskiego czytelnika. Miklós Györffy rekonstruuje poszczególne etapy procesu recepcji Bernharda, włącznie z mikroanalizami tłumaczeń wybranych powieści i dramatów. Autor usuwa własne zasługi na dalszy plan wypowiedzi, mimo że uznawany jest za jednego z najwybitniejszych znawców twórczości Bernharda. (przełożyła Kinga Piotrowiak-Junkiert)

Übersetzung als Erfahrung

Martin Pollack: Anmerkungen zur Situation der Übersetzer

Ryszard Turczyn: Wydawca – tłumacz, tłumacz – wydawca: razem czy osobno?

Jakub Ekier: Podziękowanie

Reiner Kunze: Laudatio

Im Gespräch

Sławomir Paszkiet: O sytuacji tłumacza literackiego, wysokich obcasach i sprzedaży pietruszki. Rozmowa ze Sławą Lisiecką i Zdzisławem Jaskułą

Markus Eberharter: Übersetzung im Widerstreit. Ein Gespräch mit Rolf Fieguth und Olaf Kühl

Interview mit Andreas Volk

Übersetzungsanalyse und Rezensionen

Karol Sauerland: Rozważania wokół komentarza Adama Lipszyca do eseju Zadanie tłumacza Waltera Benjamina

Maria Stolarzewicz: Filologiczne analizy Wagnerowskiej Tetralogii. Obserwacje i pytania

Ewa Walerich-Szymani: Oda Heidelberg Hölderlina – próba interpretacji

Jerzy Jarniewicz: Katena, czyli przekład w przeszłość wpatrzony

Carolin Piorun: Beschneidung. Die jüdischen Motive in Joanna Bators Sandberg

Translatorisches Lexikon

Edward Balcerzan: Autor i tłumacz. Zwoływanie wyobraźni

Jerzy Brzozowski: Abriss einer deskriptiven Poetik der Übersetzung (2) (übersetzt von Markus Eberharter)

Neue Bücher, alte Bücher

Janusz Rudnicki: Trzy razy tak!

Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz: Buchstabieren Sie bitte

Janusz Rudnicki: Herr Rudniki geht ins Theater (ein Fragment)

(übersetzt von Inez Okulska und Michael Rudnicki)

Aus dem Archiv

Błażej Kaźmierczak: Artificem commendat opus, czyli zespoły akt Rolfa Fiegutha i Eugeniusza Wachowiaka w Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach

Aus der Werkstatt

Werkstatt Alicja Rosenau

Sabrina Janesch: Katzenberge (Fragmente)

Kocie Góry: (fragmenty)

(przełożyli: Anna Bielecka, Ewa Drozdowska, Paula Langer, Aleksandra Łysoń, Aleksandra Michelson, Róża Stasiełuk, Malwina Szczypta, Konrad Walerski)

Zyta Rudzka: Zimny bufet (fragmenty)

Kaltes Buffet (Fragmente) (übersetzt von Barbara Samborska und Aleksandra Klecha)

Clemens Meyer: Die Nacht, die Lichter

Tej nocy, te światła (przełożyła Inez Okulska)

Natasza Goerke: Katharsis

Katharsis (übersetzt von Anna Zietek)

Chronik und Bibliographisches

Chronik

Tomasz Szubiakiewicz: Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung. Bibliographie 2012

Manfred Mack Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 2012

Autoren und Autorinnen

Abstracts