Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte

  • Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte
  • Berlin, Germany
Disciplines:
Linguistics
Contact:
Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte
Dircksenstr. 46
10178 Berlin
Germany
Phone: +49 30 5268 2192
bundesvereinigung@polnischunterricht.de
http://www.polnischunterricht.de

Związek Nauczycieli Języka Polskiego reprezentuje nauczycieli języka i kultury polskiej, czynnych zawodowo w Republice Federalnej Niemiec. Według szacunkowych danych grupa nauczycieli języka polskiego, zatrudnionych w różnych placówkach oświatowych lub wykonujących tę pracę jako wolny zawód, liczy w Niemczech minimum 3000 osób. Jako stowarzyszenie zawodowe, skupiające ekspertów w dziedzinie glottodydaktyki języka polskiego, Związek jest partnerem instytucji publicznych i prywatnych, odpowiedzialnych za nauczanie i popularyzację znajomości języka i kultury polskiej.

Główne cele Związku to:

• stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Związku,

• współdziałanie z instytucjami edukacyjnymi, które kształcą nauczycieli języka polskiego,

• opracowywanie programów i materiałów do nauczania języka i kultury polskiej,

• wspieranie inicjatyw i projektów, których celem jest popularyzacja nauki języka i kultury polskiej wśród cudzoziemców i Polaków zamieszkałych za granicą,

• działania na rzecz interesów nauczycieli i lektorów jako grupy zawodowej,

• formułowanie stanowiska w sprawach polityki językowej (w odniesieniu do języka polskiego) odpowiednich władz polskich i niemieckich.

4 references: