Współpraca z redakcją

Szukamy redaktorów naukowych Pol-Int

Poszukujemy osób zajmujących się naukowo Polską w ramach nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, kulturoznawstwa bądź prawa i zainteresowanych współpracą z międzynarodową naukową platformą internetową Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) w charakterze redaktorów-wolontariuszy.

Poszukujemy badaczy, szczególnie tych rozpoczynających swoją karierę naukową, którzy chcieliby czynnie zaangażować się w pracę interdyscyplinarnego i międzynarodowego zespołu redakcyjnego i w ten sposb nie tylko przyczynić się do rozwoju innowacyjnego serwisu naukowego, ale też jako redaktorzy swojej dyscyplinie lub tematyce badawczej umocnić swoją pozycję w międzynarodowej wspólnocie naukowej.

Redaktorzy będą odpowiedzialni za:

  • wyszukiwanie nowych publikacji ze swojej dziedziny, wybór ciekawych pozycji książkowych oraz zlecanie ich recenzji;
  • kontakt z recenzentami, redakcja merytoryczna oraz redakcja językowa recenzji (we współpracy z zespołem redakcyjnym);
  • udział w corocznym dwudniowym spotkaniu redakcyjnym bądź szkoleniu (koszty podróży, noclegu oraz wyżywienia zostaną pokryte przez Pol-Int).

Wymagania:

  • kilkuletnie doświadczenie w pracy naukowej w przynajmniej jednej dziedzinie badawczej;
  • znajomość przynajmniej jednego z trzech języków platformy na poziomie języka ojczystego oraz dobra, aktywna znajomość przynajmniej jednego z pozostałych dwóch języków;
  • doświadczenie w pracy redaktorskiej bądź publikacjach naukowych;
  • motywacja do współpracy w międzynarodowym zespole redaktorów z różnych dziedzin;
  • zainteresowanie formami publikacji internetowych.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o nadsyłanie aktualnych życiorysów wraz z listą publikacji pod adres: redakcja@pol-int.org. Prosimy także o określenie swojej dziedziny badawczej oraz informację o poziomie znajomości języków roboczych platformy. Nadsyłane do nas dokumenty oraz informacje będą traktowane poufnie.

Cieszymy się na zgłoszenia!

Contact

Dorothea Traupe