Monograph

Marcin Jamroży (2014)

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Publishing house ODDK
Place of publication Gdańsk
Series Rödl & Partner
Language Polish

ISBN: 978-83-7804-190-0

Czy znasz najnowsze zasady, jakimi kierują się urzędnicy kontrolujący transakcje między podmiotami powiązanymi?

Ostatnie zmiany przepisów wykonawczych (nowe obowiązki od 18 lipca 2013 roku) oraz ustawy CIT (2014) wprowadziły szereg istotnych zmian w zakresie cen transferowych, co ma kluczowe znaczenie dla sposobu przeprowadzania w tym zakresie kontroli.

Przedstawiamy przeznaczony dla praktyków instruktaż, który zawiera niezbędne informacje na temat sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, wskazując jednocześnie możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych.