Edited volume

Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha, Wiktoria Śliwowska (red.) (2015)

Drogi Polaków do niepodległości. W 150 rocznicę powstania styczniowego

Publishing house Wydawnictwo DiG
Place of publication Warszawa
Language Polish

ISBN: 978-83-7181-912-4

Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego , red. W. Caban, L. Michalska–Bracha, W. Śliwowska, to zbiór studiów i materiałów historycznych, który jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej, która została zorganizowana w kwietniu 2013 roku przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Instytut His-torii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tematyka książki została poświęcona problematyce dążeń niepodległościowych Polaków w XIX stuleciu, w tym ruchom spiskowym, postawom indywidualnym i zbiorowym wobec sprawy niepodległości Polski, dziejom powstania styczniowego oraz emigracyjnym i zesłańczym losom Polaków w dobie popowstaniowej. Zawarte w tomie studia i materiały, autorstwa polskich, rosyjskich, litewskich i białoruskich historyków, prezentują najnowszy stan badań nad problematyką niepodległościowych dążeń Polaków w XIX stuleciu.

(Od wydawcy)


  • Drogi Polaków do niepodległości. W 150 rocznicę powstania styczniowego

    Reviewed by Dr. Milosz K. Cybowski