Monograph

Tomasz Browarek (2015)

Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945-1989

Publishing house Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Place of publication Lublin
Language Polish

ISBN: 9788377847572

Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945–1989 to pierwsza tak obszerna i gruntownie udokumentowana praca, poświęcona ludności niemieckiej w okresie Polski Ludowej. […] Duże znaczenie tej publikacji wynika zarówno z bogatych źródeł, jak i z rozległych kontekstów analiz i przenikliwości warsztatu naukowego Tomasza Browarka. Poznawanie miejsca ludności niemieckiej w polityce państwa polskiego wykracza poza odczytanie dokumentów. Autor konfrontuje zatem ich zapisy z doświadczeniami badanych Niemców, z wydarzeniami w skali globalnej, ze zmieniającymi się z upływem czasu relacjami Polski z państwami niemieckimi, z wewnętrzną sytuacją Polski w świetle kolejnych przełomów i socjalistycznych odnów życia społeczno-gospodarczego. [Z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Kurcza]

(Od wydawcy)