Pierwsze urodziny Pol-Int

Zdjęcie: Heide Fest

Zdjęcie: Heide Fest

Od ponad roku platforma Pol-Int służy wymianie wiedzy i łączy społeczność naukową w ramach badań nad Polską. Wielu naukowców, przedstawicieli naszych instytucji partnerskich oraz sponsorów wspólnie z nami świętowało pierwszy jubileusz platformy 22 czerwca 2015 na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Zdjęcie: Heide Fest

Zdjęcie: Heide Fest

Po uroczystym rozpoczęciu uroczystości przez prezydenta Uniwersytetu profesora Alexandra Wölla, dyrektor Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce – profesor Dagmara Jajeśniak-Quast – podziękowała wszystkim honorowym promotorom i współtwórcom platformy. To właśnie zaangażowanie naszych użytkowników, redaktorów naukowych i recenzentów wypełnia platformę życiem i czyni ją ważnym narzędziem pracy naukowej.

W dalszej części uroczstości dr Dobrochna Kałwa z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego w swoim wykładzie pod tytułem „Humanistyka 2.0 – strategie badawcze i rozwój nauki w erze digitalnej" zwróciła uwagę na ciekawe perspektywy praktyki naukowej w epoce cyfrowej oraz na kwestie dotyczące przyszłości wspólnej pracy w środowisku badawczym oraz szansy, jakie otwiera digital humanities. Oficjalna część jubileuszu zakończyła się prezentacją kilku konkretnych koncepcji strategicznego i technicznego rozwoju platformy, które zostały przedstawione przez Katharinę Kingę Kowalski (Project Management Pol-Int) i Dorotheę Traupe (Redakcja Pol-Int). Muzyka na żywo i kwiaty uświetniły wieczór jubileuszowy.

Zdjęcie: Heide Fest

Zdjęcie: Heide Fest

Jako zespół Pol-Int jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w pracę nad platformą, a także za życzenia z okazji jubileuszu.

Redakcja Pol-Int