Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Działa od 2010 r.

Obecnie NPRH składa się z trzech modułów – Tradycja, Rozwój i Umiędzynarodowienie. Każdy z nich to oddzielny konkurs koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej.

Terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie internetowej MNiSW oraz w newsletterze. Okres realizacji zmienny w zależności od modułu.

Budżet

80 mln zł w jednej edycji, w sumie ramach NPRH naukowcom przyznano na badania już blisko 280 mln zł. Nie określono maksymalnej wysokości grantu.

Dla kogo

Młody naukowiec (do 35. roku życia), Doświadczony naukowiec

Contact