Journal

Instytut Zachodni w Poznaniu (since 1945)

Przegląd Zachodni

Publisher Instytut Zachodni w Poznaniu
Frequency quarterly
Language Polish

ISSN: 0033-2437

Przegląd Zachodni" to czasopismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym, wydawane przez Instytut Zachodni w Poznaniu. Ukazuje się nieprzerwanie od 1945 r., początkowo jako miesięcznik, potem dwumiesięcznik, a od 1991 r. - kwartalnik. Tom otwierający rocznik 2014 to 350 numer czasopisma.

Problematykę czasopisma określa hasło: Polska - Niemcy - Europa. Jest ono odzwierciedleniem aktualnego profilu badawczo-naukowego Instytutu i priorytetów badawczych jego pracowników. Dotychczas na łamach pisma ukazało się kilka tysięcy artykułów, materiałów, polemik, raportów, przeglądów i komentarzy oraz recenzji pracowników Instytutu Zachodniego i przedstawicieli z innych ośrodków naukowych kraju, a także z zagranicy. Łamy PZ są udostępniane zarówno uznanym autorom krajowym i zagranicznym, jak i debiutantom, których zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianej problematyki niemieckiej, europejskiej i światowej oraz stosunków polsko-niemieckich. Wykaz wszystkich opublikowanych tekstów znajduje się w bibliografiach "Przeglądu Zachodniego" (red. M. Walentynowicz, A. Wędzki, Bibliografia zawartości Przeglądu Zachodniego 1945-1955, Poznań 1957; red. L. Paszkiewicz, W. Tomaszewski, Bibliografia zawartości Przeglądu Zachodniego 1956-1965, Poznań 1967; red. L. Paszkiewicz, W. Tomaszewski, Bibliografia zawartości Przeglądu Zachodniego 1966-1983, Poznań 1986; red. D. Krzywińska-Małecka, L. Paszkiewicz, Bibliografia zawartości Przeglądu Zachodniego 1984-1995, Poznań 1996; red. E. Kozłowska, A. M. Kwiatkowska, Bibliografia zawartości Przeglądu Zachodniego 1996-2007, Poznań 2009.

Poszczególne numery pisma posiadają stałą strukturę wewnętrzną z podstawowymi działami: artykuły, materiały, przeglądy i komentarze, polemiki i dyskusje, oceny i omówienia, z kroniki naukowej. Czasami jest ona wzbogacona innymi materiałami np. wywiadem, edycją źródłową czy raportami z prowadzonych badań. Większość numerów jest profilowana - zamieszczane teksty dotyczą sprecyzowanego problemu sformułowanego w przyjętym dla danego numeru haśle (patrz Wykaz numerów tematycznych "Przeglądu Zachodniego").

Numery przygotowywane są przez 5-osobowe Kolegium Redakcyjne. Oceny wszystkich numerów i propozycji tematycznych przyszłych zeszytów dokonuje Rada Redakcyjna, składająca się z przedstawicieli różnych dyscyplin: nauk historycznych, prawa, socjologii, ekonomii i językoznawców.

Do publikacji kwalifikowane są teksty po recenzjach, podbudowane solidnym warsztatem naukowym, pisane komunikatywnym językiem. Dopuszczalne są zarówno teksty posiadające formę artykułu naukowego, jak i eseju, materiału czy czysto informacyjnego przeglądu.

Artykuły i materiały zaopatrzone są w streszczenia w języku angielskim, dodatkowo tytuły artykułów podane są w języku niemieckim i angielskim. Od 2006 r. czasopismo ukazuje się w nakładzie 400 egzemplarzy i ma stałych odbiorców (prenumerata, wymiana z instytucjami naukowymi) zarówno w kraju, jak i za granicą. Dociera do ponad 20 państw.Show all articles from this academic journal (6)