04.11. until 06.11.2015 in Warszawa, Poland

Konferencja: „Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet: źródła, metodologia, polityka”

 • 04.11. until 06.11.2015
 • Event language: Polish
 • Zespół Badań Genderowych „Literatura i Gender” afiliowany przy Instytucie Badań Literackich PAN, Fundacja Gender Center

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/3718

Zespół Badań Genderowych „Literatura i Gender" afiliowany przy Instytucie Badań Literackich PAN oraz Fundacja Gender Center zapraszają do przysyłania zgłoszeń na interdyscyplinarne warsztaty naukowe, pt.

„Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet:
źródła, metodologia, polityka"

które odbędą się 4–6 listopada 2015 w Instytucie Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 20 czerwca 2015 roku. Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (do 500 słów) prosimy wypełnić pod adresem:https://docs.google.com/forms/d/1ipsPUDz0srDQiRMZmrr7ttmKKuhWKKW_Gc8R68ktHto/viewform. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2015 roku.

Termin nadsyłania gotowych tekstów: 1 października 2015 roku.

Tematy poruszane w artykułach mogą odnosić się między innymi do następujących kwestii:

 • relacje między narracjami kobiet a dominującymi dyskursami: w jakich punktach dokumenty osobiste kobiet reprodukują dominujące dyskursy płci, seksualności, klasy, rasy, narodowości, wyznania itd., a kiedy i na jakich zasadach mogą stać się przestrzenią subwersji, buntu, rewolucji?;
 • transformacyjny potencjał historii kobiet: jak pisać historię kobiet, aby mogła ona przedefiniować dotychczasową wizję przeszłości, a nie stanowić jedynie dodatek do historii politycznej?;
 • granice tego, co możliwe do wypowiedzenia: o czym kobiety piszą chętnie, o czym milczą, a o czym mówią nie wprost, między wierszami? Jak czytać to milczenie?;
 • konstrukcje podmiotowości kobiet w tekstach osobistych publikowanych i niepublikowanych;
 • polityka gromadzenia i opracowywania dokumentów osobistych kobiet: zasady gromadzenia archiwów kobiet oraz opracowywanie formalne i rzeczowe archiwów osobistych kobiet – przepisy a praktyka.

Contact

 • „Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet: źródła, metodologia, polityka”

  Reported by Dr. Agnieszka Mrozik