Monograph

Jan Szumski (2016)

Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964

Publishing house Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Place of publication Warszawa
Page references 430
Language Polish

ISBN: 978-83-7545-664-6

Książka poświęcona jest polityce, jaką prowadził najwyższy organ władzy w ZSRR – KC WKP(b)/KPZR – wobec instytucji zajmujących się nauką historyczną w Polsce w latach 1945–1964, mechanizmom i metodom narzucania Polsce sowieckiej wizji dziejów i schematów interpretacyjnych historii oraz praktycznej realizacji zamierzeń ideologicznych
Moskwy.

"Jedną z najważniejszych zalet naukowego warsztatu dra Szumskiego jest jego wyjątkowo dobra znajomość archiwów postsowieckich w dzisiejszej Rosji. Te doświadczenia dr Szumski umiejętnie spożytkował w monografii (...), która przynosi znaczące poszerzenie naszej wiedzy o problemach historiografii polskiej i polityki historycznej państwa w realiach reżimu PRL."
prof. dr hab. Marek Kornat

"Monografia Jana Szumskiego to ważna, a nawet (z powodu nowo odkrytych źródeł) wręcz obowiązkowa lektura dla wszystkich uczonych i osób interesujących się okresem PRL. Odkrycie oraz wnikliwa analiza funkcjonowania ideologiczno-politycznych struktur państwa radzieckiego, sprawujących kontrolę nad nauką historyczną w Polsce w latach 1944-1964 to bezsprzeczna wartość tego opracowania."
prof. dr hab. Zbigniew Romek

[ze strony wydawnictwa]

  • Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964

    Reviewed by Dr. Patryk Babiracki