Edited volume

Maciej Szukała (2011)

Pruskie archiwa państwowe a niemieckie badania wschodnie w okresie międzywojennym. Między nauką a politycznym zaangażowaniem

  • Pruskie archiwa państwowe a niemieckie badania wschodnie w okresie międzywojennym. Między nauką a politycznym zaangażowaniem

    Reviewed by Dr. Stefan Lehr