Edited volume

Anna Barcz, Magdalena Dąbrowska (red.) (2014)

Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna

Publishing house e-naukowiec
Place of publication Lublin
Page references 196
Language Polish

ISBN: 978-83-936418-7-1

Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna to antologia analizująca złożone relacje między ludźmi a zwierzętami z użyciem zarówno dyskursywnych przykładów, jak i tych zaczerpniętych z kultury wizualnej i popularnej. Pierwszą jej część stanowią ukazujące się po raz pierwszy w języku polskim tłumaczenia, druga zaś to próby krytyczne rodzimych badaczy, którzy przy użyciu różnorakich narzędzi krytycznych, jak ekokrytyka, teoria gender, queer, postkolonializm, feminizm, ekofeminizm i posthumanizm, tworzą różnorodne perspektywy interpretujące wieloaspektowe relacje między obdarzonymi płcią (gender) ludźmi a zwierzętami oraz kulturą i naturą. Spojrzenie na reprezentacje zwierząt w polskiej kulturze przez pryzmat tych teorii pozwala na uzyskanie interesującego materiału badawczego i zaprezentowanie nowych interpretacji zjawisk kulturowych. Perspektywa ta umożliwia ponadto wyjście poza antropocentryczną optykę wielu dotychczasowych studiów kulturowych.

Pobierz plik na wolnej licencji: PDF

(Ze strony wydawcy)

  • Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna

    Reviewed by Dr. Janusz Reichel