Monograph

Magdalena Gawin (2015)

Spór o równouprawnienie kobiet (1864-1919)

Publishing house Neriton
Place of publication Warszawa
Page references 346
Language Polish

ISBN: 978-83-7543-389-0

"W książce została przedstawiona idea równouprawnienia kobiet w polskiej kulturze z naciskiem na prawa polityczne. To praca o rozwoju idei emancypacji kobiet od powstania styczniowego 1863 r. do pierwszych wyborów parlamentarnych w 1919 r., poprzedzonych dekretami z 1918 r. nadającymi kobietom pełne prawa polityczne. Czytelnik znajdzie w niej elementy historii idei, mentalności, życia społecznego i polityki."

(z zapowiedzi wydawnictwa)