Edited volume

Erica Lehrer (2014)

Na szczęście to Żyd. Polskie figurki Żydów / Lucky Jews. Poland's Jewish figurines

Publishing house korporacja ha!art
Place of publication Kraków
Page references 248
Series Poza seriami
Language Polish

ISBN: 978-83-64057-42-7

Dziś figurek „Żydów na szczęście" jest w Polsce więcej niż polskich Żydów. Wraz z wejściem kraju na drogę kapitalizmu, figurki i obrazki ukazujące Żydów trzymających pieniądze rozpowszechniły się nad Wisłą. Talizmany te zawisły w domach i stanęły przy kasach sklepowych i restauracyjnych w całym kraju. Czy mają pozytywny czy negatywny wydźwięk? Dzielą Żydów i Polaków czy ich łączą? Czy są to suweniry, czy może talizmany, czy wreszcie zabawki? Duchy Holokaustu czy też patroni polskiego kapitalizmu? Analizując, co figurki oznaczają dla ich twórców oraz odbiorców, Na szczęście to Żyd oferuje prowokacyjne spojrzenie na miejsce Żydów w świadomości współczesnych.

(informacje ze strony internetowej wydawnictwa)