Edited volume

Katarzyna Chmielewska, Grzegorz Wołowiec, Tomasz Żukowski (red.) (2015)

Rok 1966. PRL na zakręcie

Publishing house Instytut Badań Literackich PAN
Place of publication Warszawa
Page references 409
Series Komunizm Idee-Dyskursy-Praktyki
Language Polish

ISBN: 978-83-64703-06-5

Sprawa nacjonalistycznej legitymizacji, która zdominowała lata 60. i naznaczyła dekady następne, nie dotyczy jedynie władzy komunistycznej i nie można jej redukować do instrumentalnego użycia narodowej symboliki, do "rozgrywania tego motywu". Zjawisko to ma charakter o wiele poważniejszy i polega na umowowaniu w obrazie narodu realnych społecznych pragnień, samorozpoznań, przechwyceń, gier o pozycję symboliczną i legitymizację własnego miejsca w nowym społeczeństwie. Marzec oznacza zderzenie z tą fantazją tożsamościową, która daje siłę nie tylko reakcji Moczarowskiej. Bezsilność w starciu z tym obrazem i stojącą zań formacją - oto niewypowiedziana i przysłonięta treść opozycyjnej traumy. Odtąd żaden projekt, żadna próba społecznej zmiany nie może obejść się bez odwołania do narodowej legitymizacji. Patriotyzm i naród stają się niepodważalnym horyzontem wspólnoty politycznej. Trauma pozostała niema.

(Ze strony wydawcy)

Spis treści
Od Redaktorów
Języki Polityczne
Tomasz Żukowski
Ustanowienie nacjonalistycznego pola dyskursu społecznego. Spór między partią a Kościołem w roku 1966
Grzegorz Wołowiec
Barwy walki i polska droga do socjalizmu
Krzysztof Gajewski
Polska Kronika Filmowa 1966. Walka tysiąclecia z millennium
Bartłomiej Starnawski
Stare wino w nowych dzbanach… czyli o tak zwanej polskiej drodze do socjalizmu jako "pustym znaczącym"
Anna Sobieska
Kłopotliwa anomalia teorii marksistowskiej… O "przymierzu" narodowo-komunisycznym w poublicystyce historyczno-politycznej Zbigniewwa Załuskiego
Opozycje i marginesy
Kajetan Mojsak
Publicystyka polityczna Leszka Kołakowskiego (1955-1975)
Michał Czaja
Od marksizmu do nacjonalizmu – legitymizacja opozycji w latach 1956-1968. Wokół postaci Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego
Bartłomiej Starnawski
Reformacja popaździernikowa. O strukturze argumentacyjnej manifestu lewicowej opozycji politycznej w Liście Otwartym do Partii Jacka Kuronia I Karola Modzelewskiego
Wizje historii
Katarzyna Chmielewska
Ćwiczenia praktyczne z polityki historycznej. Narracje historyczne lat ześćdziesiątych
Aránzazu Calderon Puerta, Tomasz Żukowski
Narracja narodowo-kombatancka versus wątek żydowski w kinie polskim lat sześćdziesiątych
Agnieszka Mrozik
Prządki (po)rewolucyjnej rzeczywistości. Konstruowanie historii lewicy we wspomnieniach polskich komunistek w latach sześćdziesiątych XX wieku
Obyczajowość na rozdrożu
Aleksandra Sekuła
Chłop Kmicicem. Zmiana wyobrażeń tożsamościowych (1960-1999 i dalej)
Eliza Szybowicz
"och, Mam, Mam. Ty jesteś Dziwna matka". Matki i córki w powieściach dla dziewcząt z lat sześćdziesiątych
Anna Zawadzka
Socjalizm niedokończony. O serialach Doktor Ewa i Daleko od szosy
Epilog
Anna Artwińska
"Zasłużona rodzina polska" albo marcowe gry w genealogie
Katarzyna Chmielewska, Tomasz Żukowski
Trauma marca. Epilog

  • Rok 1966. PRL na zakręcie

    Reviewed by Dr. Hans-Christian Dahlmann

  • Rok 1966. PRL na zakręcie

    Reviewed by Prof. Malgorzata Fidelis