Edited volume

Katarzyna Chmielewska, Grzegorz Wolowiec, Tomasz Zukowski (red.) (2015)

Rok 1966. PRL na zakręcie

Publishing house Instytut Badań Literackich PAN
Place of publication Warszawa
Page references 409
Series Komunizm Idee-Dyskursy-Praktyki
Language Polish

ISBN: 978-83-64703-06-5

Sprawa nacjonalistycznej legitymizacji, która zdominowała lata 60. i naznaczyła dekady następne, nie dotyczy jedynie władzy komunistycznej i nie można jej redukować do instrumentalnego użycia narodowej symboliki, do "rozgrywania tego motywu". Zjawisko to ma charakter o wiele poważniejszy i polega na umowowaniu w obrazie narodu realnych społecznych pragnień, samorozpoznań, przechwyceń, gier o pozycję symboliczną i legitymizację własnego miejsca w nowym społeczeństwie. Marzec oznacza zderzenie z tą fantazją tożsamościową, która daje siłę nie tylko reakcji Moczarowskiej. Bezsilność w starciu z tym obrazem i stojącą zań formacją - oto niewypowiedziana i przysłonięta treść opozycyjnej traumy. Odtąd żaden projekt, żadna próba społecznej zmiany nie może obejść się bez odwołania do narodowej legitymizacji. Patriotyzm i naród stają się niepodważalnym horyzontem wspólnoty politycznej. Trauma pozostała niema.

(Ze strony wydawcy)

  • Rok 1966. PRL na zakręcie

    Reviewed by Dr. Hans-Christian Dahlmann

  • Rok 1966. PRL na zakręcie

    Reviewed by Prof. Malgorzata Fidelis