Monograph

Urszula Klonowska (2012)

Rynek Pracy w Polsce w początkach XXI wieku. Wybrane zagadnienia

Publishing house Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Place of publication Warszawa
Page references 219
Series Monografie IBRKK
Language Polish

ISBN: 8361284389

Celem monografii jest identyfikacja oraz analiza i ocena kluczowych zjawisk i procesów zachodzących na rynku pracy w Polsce. Podjęta przez autorów problematyka nawiązuje do głównych nurtów badań z zakresu rynku pracy. Dotyczy to m.in. prowadzonej polityki rynku pracy oraz zachowań przedsiębiorców w warunkach zmian na tym rynku. Przedstawione rozważania stanowią próbę zarysowania podstawowych problemów stojących przed uczestnikami rynku pracy oraz mogących się pojawić w perspektywie najbliższych lat.