Andrzej Karpiński, Wiesław Żółtkowski, Paweł Soroka, Stanisław Paradysz (2015)

Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju. Losy zakładów przemysłowych po 1945 roku

(Warszawa: Muza), 396

ISBN: 978-83-287-0186-1

Książka jest kontynuacją badań tych samych autorów prezentowanych wcześniej w pracy: "Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce"
Celem książki jest przedstawienie procesu uprzemysłowienia kraju w okresie PRL oraz pokazanie losu zakładów przemysłowych w transformacji ustrojowej po 1989 r. Wprowadzenie Polski w erę cywilizacji przemysłowej było jednym z głównych kierunków rozwoju w polityce gospodarczej PRL. Transformacja ustrojowa po 1989 r. świadomie odrzuciła tę politykę. Autorzy uważają, że deindustrializacja kraju była wynikiem błędów popełnionych w procesie transformacji, a zwłaszcza w stosunku państwa do przemysłu krajowego.
W książce szeroko udowadnia się tezę, że błędów tych można było uniknąć. W licznych tabelach autorzy obszernie i szczegółowo prezentują dane dotyczące ponad czterech tysięcy zakładów przemysłowych. Trudno będzie ominąć te fakty przy omawianiu dziejów przemysłu polskiego.

(Ze strony wydawcy)

  • Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju. Losy zakładów przemysłowych po 1945 roku

    Reviewed by Dr. Florian Peters