Monograph

Urszula Jeruszka (2012)

Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian

Publishing house IPiSS
Place of publication Warszawa
Language Polish

ISBN: 9788361125662

Aby sprostać zmieniającemu się rynkowi pracy ludzie muszą dostosowywać swoją „kondycję zawodową" do permanentnych zmian, transformacji i modernizacji. Z tego względu problemy tworzenia i dostosowywania kadr do nowoczesnej gospodarki, a więc także kształcenia zawodowego dla rynku pracy są niezwykle istotne dziś, ale przede wszystkim jutro. Szkoła w działaniach przystosowawczych i modernizacyjnych musi sprostać takim zadaniom, wokół których należy skupić uwagę teoretyków, jak i praktyków. Potrzeby zmian w edukacji nie mogą już dłużej czekać, jeśli nie chcemy wlec się w ogonie państw europejskich. Każda dobra publikacja, pomocna w rozwiązywaniu problemów przystosowania, adekwatności kształcenia, szczególnie zawodowego, do warunków rozwoju i rynków pracy jest ważną pozycją służącą praktyce społecznej.

Praca Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pt. „Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian" spełnia ten warunek. Jest to potrzebne opracowanie i bardzo aktualne, gdyż dotyczy szkolnictwa zawodowego, które w ostatnich latach schodziło na dalszy plan. Prawo człowieka do pracy jest jednym z ważniejszych zadań, które powinni rozwiązywać wszyscy – decydenci różnych szczebli, pracodawcy, nauczyciele i wreszcie sami uczniowie. Przedłożona do recenzji praca może im w tym pomóc. Wiele nowych informacji, wiele nowych propozycji, wnikliwe oceny oparte na badaniach empirycznych obecnej rzeczywistości i wreszcie propozycje zmian i nowych rozwiązań tak ważnego elementu polskiej edukacji, jakim jest kształcenie zawodowe to niewątpliwie znaczące walory opracowania. Dobór autorów od „wytrawnych" specjalistów do osób z nowym spojrzeniem na problematykę związku kształcenia z rynkiem pracy zwiększył znacząco spektrum spojrzenia na tę niezwykle istotną dziedzinę życia gospodarczego i społecznego. Zatrudnienie, ciekawa praca, perspektywy rozwoju zawodowego to najistotniejsze dążenie młodych ludzi u progu dorosłego życia. To także zadanie dla całego społeczeństwa. Prognoza oparta na rzetelnej diagnozie pomaga w rozwiązywaniu praktycznych problemów i ułatwia planowanie niezbędnych zmian w przyszłości.

z recenzji

Janiny Elżbiety Karney

  • Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian

    Reviewed by Dr. Aleksander Kobylarek