Monograph

Éric Baratay (2015)

Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii

Publishing house Wydawnictwo w Podwórku
Place of publication Gdańsk
Page references 380
Language Polish

ISBN: 978-83-64134-05-0

„Żywe zwierzę – postuluje Éric Baratay – nie może nadal być białą plamą historii". Nowatorstwo tej pracy z dziedziny animal studies polega na całkowicie odmiennym spojrzeniu na dzieje naszej cywilizacji. Autor podejmuje próbę uwolnienia historii od wizji antropocentrycznej, skupia uwagę na doświadczeniach zwierząt, przechodzi na ich stronę, patrzy z ich punktu widzenia, odwracając pytania, szukając wymowniejszych dokumentów… Za cel stawia sobie ukazanie, jak zwierzęta przeżyły i odczuły wydarzenia historyczne, w które zostały uwikłane, jak na nie zareagowały, a nawet – jak zmusiły człowieka do zmiany zachowania.

(Ze strony wydawcy)

  • Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii

    Reviewed by Dr. Janusz Reichel