16.10.2015 in Słubice, Poland

Konferencja pt.: Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/2829

Przedsięwzięcie jest częścią programu badawczego Katedry Polskiego Prawa Karnego i odbywa się przy współpracy i wsparciu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Słubicach, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także Centrum B/Orders In Motion przy Europejskim Uniwersytecie Viadrina.

Pościg transgraniczny stanowi kontynuację podjętego w innym kraju ścigania sprawcy przyłapanego na gorącym uczynku albo uciekiniera z aresztu lub zakładu karnego. W myśl obecnej regulacji prawnej pościgi takie przeprowadza się na podstawie art. 41 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen. Wg oświadczeń Polski oraz Niemiec są one dozwolone bez ograniczeń miejscowych i czasowych oraz przy użyciu prawa do zatrzymania dla wszelkich czynów podlegających ekstradycji. Ponadto, wg art. 25 polsko-niemieckiej Umowy z dnia 15 maja 2014 r. o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, ścigającym funkcjonariuszom zezwala się na stosowanie środków przymusu bezpośredniego, a także korzystanie ze szczególnych praw w ruchu drogowym. Układ ten został już ratyfikowany przez Polskę i Niemcy, wejdzie zaś w życie 9 lipca 2015 r.

Konferencja stworzy okazję do zgłębienia teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z pościgiem transgranicznym. Dyskusyjna jest szczególnie kwestia wykonywania władczych uprawnień za granicą w świetle konstytucji obu krajów. Zatrzymanie, przesłuchanie, aresztowanie ściganego, niekiedy z zastosowaniem przymusu bezpośredniego, stanowią daleko idące ograniczenia dóbr osobistych jednostki, w skutek czego problematyczną kwestią staje się, w jakim stopniu takie działania mogą być dokonywane przez funkcjonariuszy państwa obcego i jakie warunki powinny zostać zachowane. W końcu nie chodzi o nic innego niż o poddanie własnych obywateli obcej władzy, i to na własnym terytorium.

W konferencji weźmie udział ok. 60 naukowców i praktyków – w tym przedstawiciele niemieckich Rządów Krajowych oraz Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, a także polskich i niemieckich prokuratur oraz organów policyjnych i celnych. Praktyczne doświadczenia będą zatem stanowić podłoże do rozmyślań nad stworzeniem optymalnej regulacji. Wyniki badań zostaną po konferencji wydane w formie publikacji naukowej.

Contact

Prof. EUV dr hab. Maciej Małolepszy
  • Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych

    Reported by Dr. Aleksandra Ibragimow

1 comment:

Profile image of M.A. Katharina Kowalski

  • 6 years ago
  • by M.A. Katharina Kowalski
Dziekuję za ciekawe sprawozdanie! :)