Monograph

Agnieszka Łada (2014)

Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zwalczania przestępczości przygranicznej

Publishing house Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Place of publication Warszawa
Page references 59
Language Polish

ISBN: 978-83-7689-201-6

Obecne relacje między Polską i Niemcami są bardzo dobre, ale ich pozytywny stan nie powinien demobilizować. Wprost przeciwnie – ta niemal idealna sytuacja pozwala stawiać pytania o to, które dziedziny stosunków polsko--niemieckich, choć doszło w nich do znacznej poprawy, nadal wymagają specjalnego zaangażowania i dodatkowej uwagi. Jednym z takich obszarów jest bezpieczeństwo. Przez lata istniały w tej kwestii dwie trudności – problem wysokiego poziomu przestępczości i problem ograniczonej polsko-niemieckiej współpracy w celu jej zwalczania. Dziś pozostał już tylko pierwszy problem, należy więc dołożyć starań, aby i on został rozwiązany. Jego istotnym aspektem jest spadek poczucia bezpieczeństwa wśród przygranicznej społeczności niemieckiej, który wystąpił mimo poprawy kooperacji polskich i niemieckich służb zaangażowanych w czuwanie nad bezpieczeństwem i mimo ogólnego zmniejszenia się liczby przestępstw w porównaniu z danymi z lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

http://isp.org.pl/publikacje,25,828.html