Monograph

Anna Maria Wiśniewska, Joanna Antczak (2015)

Controlling a strategie rozwoju MSP z województwa mazowieckiego

Publishing house Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Place of publication Warszawa
Page references 172
Language Polish

ISBN: 978-83-64614-04-0

Mazowsze jest regionem bardzo zróżnicowanym wewnętrznie, a zarazem regionem o ogromnym potencjale ekonomicznym i licznych przewagach konkurencyjnych. Opisywany obszar jest najlepiej rozwiniętym regionem Polski, jest również liderem aktywności gospodarczej, stanowiąc punkt odniesienia dla pozostałych regionów kraju. W mazowieckich małych i średnich przedsiębiorstwach drzemie ogromny potencjał, który odpowiednio wykorzystany może pomóc osiągnąć przedsiębiorcom korzystną pozycję rynkową.
Jednych z nowoczesnych elementów zarządzania przedsiębiorstwem jest controlling, zorientowany na wynik i realizowany poprzez planowanie, organizowanie, monitoring, kontrolę, motywowanie i sprawozdawczość. Controlling przyczynia się do harmonizacji planów oraz koordynacji decyzji głównych obszarów funkcjonalnych oraz wszystkich szczebli decyzyjnych na podstawie jednolitego systemu celów. Jednym z jego zadań jest zapewnienie długotrwałej egzystencji przedsiębiorstwa oraz stabilności zatrudnienia.
Monografia składa się z dwóch części, w których przedstawiono ważne dla przedsiębiorstw kwestie stanowiące wskazówki dla zarządzających jednostkami gospodarczymi.

(ze Wstępu)

  • Controlling a strategie rozwoju MSP z województwa mazowieckiego

    Reviewed by Dr. Magdalena Klimczuk-Kochańska