Monograph

Izabela Poniatowska (2014)

Modernizm bez granic. Wielkie tematy nowoczesności w polskich powieściach popularnych drugiej połowy XIX wieku

Publishing house Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW
Place of publication Warszawa
Language Polish

ISBN: 978-83-64111-40-2

Książka podejmuje próbę rekonstrukcji związków literatury popularnej z modernizmem a także proponuje rozwiązania metodologiczne, które dają możliwość pogłębienia w przyszłości refleksji nad literaturą popularną. Pierwsza część pracy poświęcona została miejscu powieści popularnej w literaturze modernizmu: skupia się na określeniu przedmiotu opisu – powieści-flądry na gruncie rodzimym, określeniu, czym są w przedstawionych badaniach schematy i klisze organizujące przestrzeń literatury popularnej, oraz zbadaniu, jakie funkcje pełnią w obiegu literatury popularnej: autor, wydawca i czytelnik. Część druga składa się w przeważającej mierze z rozdziałów pokazujących, w jaki sposób wielkie tematy literatury modernizmu funkcjonują w powieściach popularnych, co prowadzi do konkluzji na temat modernizmu w wersji popularnej.

(Ze strony wydawcy)