Monograph

Maciej Górny (2014)

Wielka Wojna profesorów. Nauki o człowieku (1912-1923)

Publishing house Instytut Historii PAN
Place of publication Warszawa
Page references 384
Language Polish

ISBN: 9788363352332

Autor w monografii przedstawia problem politycznego zaangażowania intelektualistów i moralnych pułapek, jakie się z tym wiążą. W realiach I wojny światowej bada postawy uczonych, którzy – zaangażowani w propagandowe kampanie na rzecz swoich narodów i państw – nie chcieli na ogół stać się zwykłymi propagandystami, cenili bowiem swój zawodowy prestiż. Mimo to angażowali się w „wojnę ducha", z wszelkimi konsekwencjami swych poczynań. Autor stara się ich nie oceniać, lecz zrozumieć.


  • Wielka Wojna profesorów. Nauki o człowieku (1912-1923)

    Reviewed by PD Dr. Waldemar Kuligowski