Journal

Bernard Linek (red. nacz.) (since 2014)

Studia Śląskie t.75. Śląsk a europejskie systemy społeczne i gospodarcze

Publisher Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
Frequency yearly
Language Polish

ISSN: 0039-3355

Studia Śląskie

Tom 75 – Śląsk a europejskie systemy społeczne i gospodarcze

Tom składa się z piętnastu artykułów, przyczynków i innych materiałów poruszających wpływ różnorodnych przemian europejskich na Śląsk. Na początku zostały umieszczone dwie wypowiedzi przypominające fundamentalne zjawiska kulturowe nowoczesnej Europy Środkowej. Pierwszy z tekstów, autorstwa Marii Pazder (Praga), przybliża podstawy filozofii religii Tomáša G. Masaryka, z czym wiąże się pytanie o relacje różnych tradycji filozofii i ich miejsce w kulturze europejskiej. Drugi artykuł, napisany przez Aleksandra Kwiatka (Opole), analizuje esej historiozoficzny Milana Kundery pt. Zachód porwany i jego reperkusje wśród intelektualistów, co prowadzi do pytania o drogi wychodzenia Europy Środkowej z systemu komunistycznego.

W głównym nurcie zainteresowania 75 tomu „Studiów Śląskich" mieści się kilka tekstów dotykających problematyki migracyjnej i edukacyjnej. Począwszy od prób syntezy i prognozy różnorodnych zjawisk europejskich i ich znaczenia dla Śląska Opolskiego (Krystian Heffner, Brygida Solga, Opole), przez socjologiczną analizę konsekwencji wyjazdów kobiet na Zachód za pracą (Anna Krasnodębska, Opole), po skutki różnorodnych imigracji na Śląsk w celu edukacji (Sabina Kubiciel-Lodzińska i Dariusz Rajchel, Opole). Do tego ostatniego wątku nawiązują artykuły poświęcone różnym formom kształcenia (m.in. Teresa Sołdra-Gwiżdż, Opole) i skutkom funkcjonowania granic państwowych (na przykładzie Euroregionu Pradziad podejmują się tego Ewa Dawidejt-Drobek i Wiesław Drobek, Opole) i mentalnych (Wojciech Opioła, Opole).

Pełny spis treści rocznika oraz możliwość złożenia zamówienia:

http://www.instytutslaski.com/studia-slaskie-tom-75/

Najnowsze i archiwalne tomy „Studiów Śląskich" są dostępne na naszej stronie, a także poprzez bazę C.E.E.O.L.