Monograph

Ewa Golachowska (2012)

Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku

  • Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku

    Reviewed by Dr. Mark Brüggemann