Monograph

Małgorzata Gajowiak (2012)

Kapitał społeczny. Przypadek Polski

Publishing house Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Place of publication Warszawa
Page references 174
Language Polish

ISBN: 978-83-208-2049-2

Wobec postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji coraz trudniejsze staje się przewidywanie skutków społeczno-ekonomicznych postępu technologicznego, hiperkonkurencji czy polityki poszczególnych państw. W związku z pojawiającą się niepewnością i nieprzewidywalnością zasoby niematerialne, w tym zwłaszcza kapitał społeczny, zyskują obecnie na znaczeniu.

Głównym celem książki jest zaprezentowanie ekonomicznej konotacji kapitału społecznego. Monografia składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorka prezentuje różne próby ujęcia kapitału społecznego, w drugim podejmuje próbę inwentaryzacji jego źródeł, przedmiotem trzeciego rozdziału jest refleksja nad ustrojowymi uwarunkowaniami kreacji kapitału społecznego, a ostatni rozdział ma charakter empiryczny i stanowi próbę przeniesienia teoretycznej koncepcji kapitału społecznego do rzeczywistości społeczno-gospodarczej okresu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w latach 1990–2009.

Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, zarządzania, socjologii, pracowników naukowych, a także przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych.

(ze strony internetowej wydawnictwa)

  • Kapitał społeczny. Przypadek Polski

    Reviewed by Dr. Aleksander Kobylarek