Edited volume

Roman Krzywy (red.) (2014)

Obraz kultury Rzeczypospolitej w angielskich relacjach podróżniczych (koniec XVI i XVII wiek)

Publishing house Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW
Place of publication Warszawawa
Page references 232
Language Polish

ISBN: 978-83-64111-44-0

Książka dotyczy tekstów, które pod wieloma względami mogą rzucić nowe światło i na dzieje relacji polsko-brytyjskich w dawnych wiekach i na kulturę siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Przedstawiając charakterystyczne i najbardziej znane aspekty przedstawianej rzeczywistości, autorka odwołuje się do pamiętników, diariuszy podróży i różnego rodzaju kompendiów wiedzy sporządzonych przez przybyszów z Wysp Brytyjskich przebywających w Rzeczypospolitej u schyłku XVI i w XVII wieku. Głównym zamierzeniem dysertacji jest nie tylko rozpoznanie stopnia i rzetelności wiedzy na temat Rzeczypospolitej w Europie zachodniej, lecz przede wszystkim zbadanie wpływu złożonego szeregu czynników oddziałujących na ogląd i ocenę opisywanej przez peregrynatów rzeczywistości: funkcjonujących w owym czasie stereotypów, nastrojów politycznych i religijnych, celu i długości wizyt autorów oraz ich wykształcenia, zainteresowań, mentalności, wyznawanej hierarchii wartości, a także określonego bagażu tradycji literackiej i kulturowej.

(Ze strony wydawcy)