Edited volume

Maciej Janowski (red.) (2014)

Drogi odrębne, drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku

Publishing house Instytut Historii PAN
Place of publication Warszawa
Page references 426
Language Polish

ISBN: 978-83-63352-39-4

Niemieccy historycy i publicyści od dziesięcioleci dyskutują nad tym, czy istnieje niemiecki Sonderweg – specyficzna, Niemcom tylko właściwa, droga rozwoju historycznego. Dyskusja taka nie jest tylko niemiecką specjalnością: podobne debaty odbywały się w wielu innych krajach. Stanowiły często ważny element budowy nowoczesnej świadomości narodowej, a niejednokrotnie miały też duże znaczenie intelektualne i przyczyniły się do rozwoju nauki historycznej. Niniejszy tom analizuje różnorodne spory o charakter narodowego rozwoju w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej; stawia też pytanie, czy pojęcie odrębnej drogi rozwoju historycznego może dziś zachowywać przydatność analityczną.

Instytut Historii PAN

  • Drogi odrębne, drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku

    Reviewed by Dr. Tomasz Pawłuszko