Monograph

Andrzej Friszke (2011)

Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty

Publishing house Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Place of publication Warszawa
Page references 510
Language Polish

ISBN: 836100677X

Opis

Postać Adama Ciołkosza nie tylko dowodzi, że lewica i socjalizm w Polsce mają piękne karty w swej historii. Pokazuje też, że przez całe dekady to właśnie socjaliści reprezentowali to wszystko, co w polskiej tradycji politycznej najlepsze: ideały demokracji, sprawiedliwości społecznej, wolności i praw obywatelskich, pluralizmu i tolerancji, wreszcie niepodległości.

Książka Andrzeja Friszke o wybitnym działaczu Polskiej Partii Socjalistycznej to nie tylko zapis pasjonującej biografii politycznej to również opowieść o sukcesach, klęskach i patologiach II Rzeczpospolitej, dylematach wojennych uchodźców i powojennych emigrantów.

Skazana na zapomnienie w dobie PRL, jego legenda domaga się przypomnienia w czasach, gdy słowo „socjalizm" kojarzy się głównie z rządami autorytarnej biurokracji, niewydolną gospodarką czy sowiecką dominacją. Biografia Adama Ciołkosza przywraca zbiorowej pamięci wybitną postać, ale i cały nurt polityczny, w którym wolność, równość i sprawiedliwość społeczna były nierozerwalnie ze sobą splecione. Przypomina, że polityk, społecznik czy inteligent, właśnie od zwykłych ludzi czerpać musi „wielki cel życiowy, żagiel i ster dla swej łodzi".

Adam Ciołkosz (1901 - 1978) - prawnik i historyk, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej i powstaniec śląski. Poseł na sejm II RP i więzień twierdzy brzeskiej. Wybitny mówca wiecowy i charyzmatyczny lider robotniczych strajków.

  • Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty

    Reviewed by M.A. Adam Czartoryski