Monograph

Urszula Kosińska (2012)

August II w poszukiwaniu sojusznika. Między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (1725–1730)

Publishing house Neriton
Place of publication Warszawa
Page references 557
Language Polish

ISBN: 978-83-7543-227-5

W latach 1725–1730 Europa podzieliła się na dwa obozy polityczne: alians hanowerski i ligę wiedeńską. Starzejący się August II podjął próbę znalezienia na arenie międzynarodowej sojuszników, którzy daliby mu gwarancję bezpieczeństwa na wypadek wojny, a przede wszystkim zapewnili jego synowi sukcesję polską. Starania te napotykały na stałe kontrakcje ze strony Prus, Rosji, Austrii, a także Francji i Anglii – Hanoweru, niegodzących się na wzmocnienie pozycji króla polskiego na arenie międzynarodowej i zwalczających jego sukcesyjne aspiracje.

(Ze strony wydawcy)

  • August II w poszukiwaniu sojusznika. Między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (1725-1730)

    Reviewed by Dr. Jacek Kordel