Monograph

Stanisław Bieleń (2010)

Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji

Publishing house Difin
Place of publication Warszawa
Page references 450
Language Polish

ISBN: 978-83-7641-321-1

Polityka zagraniczna państwa w dobie integracji atlantyckiej i unijnej jest nie tylko ważnym dopełnieniem polityki wewnętrznej, ale coraz wyraźniej jej przedłużeniem i wzajemnym przenikaniem się obu. Na tym tle wybór i kompozycja rozdziałów książki były rezultatem zderzania rozmaitych punktów widzenia. Autorzy omówili najważniejsze aspekty tej sfery aktywności państwa, wychodząc od prób zdiagnozowania tożsamości Polski w stosunkach międzynarodowych, problemów adaptacyjnych wobec środowiska międzynarodowego po wstąpieniu do struktur zachodnich, poprzez analizę czynników wpływających na procesy decyzyjne, na kierunkach oddziaływań geograficznych kończąc.

(Ze strony wydawcy)

  • Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji

    Reviewed by Dr. Filip Tereszkiewicz