Muzeum Historii Polski

  • MHP
  • Warszawa, Poland
Disciplines:
History
Contact:
Muzeum Historii Polski
Senatorska 35
00-099 Warszawa
Poland

Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 2006 roku. Głównym celem instytucji jest działalność edukacyjna i wystawiennicza oraz prace na rzecz kreowania nowoczesnej wrażliwości patriotycznej, przyczyniającej się do kształtowania obywateli świadomych tradycji i otwartych na świat. Ważnym tego aspektem jest świadomość powiązania polskich dziejów z historią innych narodów Europy, szczególnie tych, które żyły na obszarze dawnej Rzeczypospolitej. Muzeum Historii Polski dokumentuje, popularyzuje i promuje historię Polski zgodnie z osiągnięciami nauki, sięgając po inspirujące przykłady polskich osiągnięć, oraz uczestniczy w dyskusjach nad trudnymi kartami polskich dziejów.

Muzeum prowadzi także działalność naukową – organizuje i współorganizuje spotkania, konferencje oraz kongresy naukowe, aktywnie uczestnicząc w najistotniejszych debatach historycznych dotyczących m.in. takich zagadnień jak pamięć, narracja czy polityka historyczna (więcej). Poprzez uruchomiony w 2007 r. Fundusz stypendialny (link) Muzeum wspiera badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.

Jednym z ważnych projektów realizowanych dla potrzeb środowiska akademickiego jest także portal www.polishhistory.pl. Pierwsza jego wersja zainaugurowana została w 2007 r. podczas I Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Ważną częścią portalu są bazy danych gromadzące informacje o muzeach, bibliotekach, archiwach i studiach historycznych w Polsce. Stale aktualizowane są również bazy: zasobów cyfrowych, filmów historycznych oraz źródeł historycznych. Ta ostatnia zawiera informacje o miejscach gromadzenia i udostępniania nowoczesnych źródeł do badań dziejów Polski – w tym źródeł fotograficznych, audiowizualnych i tekstowych.

Muzeum realizuje również projekt BazHum – będący internetową bazą bibliograficzną czasopism humanistycznych. Obecnie prowadzone są prace zmierzające do bezpłatnego udostępnienia w ramach bazy pełnotekstowych wersji wielu czasopism historycznych i humanistycznych.

Ważnym obszarem działalności Muzeum jest także program współpracy zagranicznej z innymi muzeami, instytucjami akademickimi oraz edukacyjnymi w Wielkiej Brytanii, Rosji, Francji i Niemczech. Wśród partnerów MHP są m.in. takie instytucje jak Imperial War Museum, Google Cultural Institute, Instytut Przestrzeni Obywatelskiej.

Więcej informacji na temat działalności naukowej, wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum Historii Polski dostępnych jest na stronie internetowej instytucji.