Edited volume

Maja Biernacka; Kazimierz Krzysztofek; Andrzej Sadowski (2012)

Społeczeństwo wielokulturowe. Nowe wyzwania i zagrożenia

Publishing house Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Place of publication Białystok
Page references 291

ISBN: 978-83-7431-320-9

Ukazujące się prace przeważnie wskazywały na pożądany, a nawet nieuchronny kierunek ewolucji społeczeństw od homogenicznych kulturowo do heterogenicznych, wielokulturowych. Po 2001 roku (niewątpliwie w kontekście zamachu na WTC w Nowym Jorku) następuje wyraźny odwrót od dotychczasowych koncepcji wielokulturowości; pojawia się coraz więcej stanowisk i nurtów krytycznych, a nawet negujących sensowność utrzymujących się w obiegu naukowym koncepcji wielokulturowości, multikulturalizmu. W niektórych krajach, także dotychczas traktowanych jako otwarte i tolerancyjne, pojawiają się problemy związane ze stosunkiem do imigrantów, z ich włączaniem do społeczeństwa przyjmującego.

(ze Wstępu).