Monograph

Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik (2012)

Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci

Publishing house Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Place of publication Białystok
Page references 252
Language Polish

ISBN: 978-83-7431-342-1

Małgorzata Bieńkowska jest pionierką polskich, socjologicznych badań nad transspłciowością, a szczególnie nad jedną z jego odmian – transseksualnością. Warto na wstępie zatem podkreślić znaczenie recenzowanej monografii dr Bieńkowskiej – książka ta jest pierwszym w Polsce w miarę kompletnym opracowaniem zagadnienia transseksualności, opracowaniem podejmującym tę problematykę nie z perspektywy medycznej, ściślej: seksuologicznej czy psychologicznej, ale z perspektywy nauk społecznych. Ma to ogromne znaczenie (...) pozwala ujrzeć społeczny fenomen transpłciowości w nowy sposób, umożliwiający rozprawianie się z wieloma mitami czy po prostu stereotypami dotyczącymi osób, które przekraczają granice płci. Dzięki użytej metodologii Autorka stara się w możliwie wierny sposób pokazać, w jaki sposób same osoby transseksualne postrzegają własną tranzycję, tożsamość, seksualność, płeć, a także jakie formy działania zbiorowego , politycznego chcą podejmować i podejmują w Polsce".

Z recenzji dr hab. Jacka Kochanowskiego

  • Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci

    Reviewed by Dr. Justyna Aniceta Turkowska