Edited volume

Małgorzata Bieńkowska; Andrzej Sadowski (red.) (2012)

Polityka wielokulturowości a migracje

Publishing house Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Place of publication Białystok
Page references 198
Language Polish

ISBN: 9788374313216

Można założyć, że dotychczas prowadzona polityka wielokulturowości opierała się na wielu przesłankach utopijnych, o charakterze populistycznym, głównie przyjętych z punktu widzenia społeczeństw dominujących. Zakładano między innymi, że imigranci: przystosują się do wymogów społeczeństw przyjmujących, przyjmą przynajmniej podstawowe wartości społeczeństwa przyjmującego, dostosują się do systemu prawnego, nie będą podważać podstaw systemowo-politycznych ekonomicznych i kulturowych społeczeństw przyjmujących, wreszcie, zrezygnują z tych swoich wartości i wzorów kulturowych, które są szczególnie nieakceptowane społecznie w krajach przyjmujących i, że nie oczekują i nie wymagają zasadniczych zmian w społeczeństwie dominującym. Zakładano, że imigranci sami będą lub przynajmniej powinni czynić starania, aby zintegrować się ze społeczeństwem przyjmującym. Obecnie niewątpliwie konieczna jest nowa koncepcja polityki wielokulturowości, taka, która zostanie skonstruowana na gruncie krytycznej analizy źródeł i konkretnych przyczyn porażki dotychczasowych rozwiązań społeczno-politycznych, która zostanie oparta na bardziej realistycznej koncepcji społeczeństwa wielokulturowego. Ze Wstępu.