Monograph

Marcin Giełzak (2014)

Antykomuniści lewicy. Lidia i Adam Ciołkoszowie jako historycy socjalizmu polskiego

Publishing house Wydawnictwo Nauka i Innowacje
Place of publication Poznań
Page references 272
Language Polish

ISBN: 9788363795658

Aby współczesna Polska mogła oddychać zarówno prawym, jak i lewym płucem, zachowując łączność ze wszystkimi nurtami swojej myśli, konieczna jest reintegracja tradycji lewicy niepodległościowej do syntezy dziejów polskich, w postaci oczyszczonej z komunistycznego nalotu propagandowego. Książka stanowi całościową, rozciągniętą na blisko 150 lat historii, próbę wyznaczenia genezy i przebiegu linii oddzielającej socjalistów od komunistów, niepodległościowców od kolaborantów, budowniczych falansterów od budowniczych łagrów.

[Information des Verlages]