Monograph

Anna Zielińska (2013)

Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim

Publishing house Instytut Slawistyki PAN
Place of publication Warszawa
Language Polish

ISBN: 9788364031038

„Praca jest nowa, oryginalna i pionierska", „wnikliwa i odkrywcza", „znakomicie uargumentowana", „z własną, oryginalną metodologią", o jej wartości stanowią też „doniosłe wyniki naukowe", „nowatorska" – tak o książce dr hab., prof. IS PAN Anny Zielińskiej „Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim" piszą recenzenci. A 27 lutego 2014 r. praca została nagrodzona „Lubuskim Wawrzynem Naukowym 2013" jako najlepsza książka dotycząca regionu lubuskiego.

20 marca 2014 r. w Pracowni Duży Pokój w Warszawie odbyła się uroczysta promocja „Mowy pogranicza". Spotkanie z autorką poprowadził prof. dr hab. Wojciech Burszta.
Mieszkańcy regionu lubuskiego, przyłączonego do Polski po 1945 roku, zostali poddani eksperymentowi socjotechnicznemu, którego celem miała być zmiana ich tożsamości. Zgodnie z mitem „ziem odzyskanych" mieli przestać być Niemcami, Polakami z kresów wschodnich, Poleszukami, Bukowińczykami, Ukraińcami, Łemkami, Cyganami, ludźmi o różnych lokalnych tożsamościach, o podwójnych tożsamościach. Mieli się stać Polakami, członkami „nowego społeczeństwa ziem odzyskanych", świadczącymi zuniformizowaną kulturą narodową i zunifikowanym „najczystszym" językiem polskim o polskości przyłączonych do państwa polskiego w 1945 roku ziem niemieckich. Na ile ten eksperyment się udał? O tym traktuje książka prof. Anny Zielińskiej. Opowieść o swoich zmaganiach z tą pracą, będącą efektem kilkuletnich badań terenowych, autorka ilustrowała mapami i zdjęciami z badań.

  • Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim

    Reviewed by Dr. Mark Brüggemann