Praca dla lektorów języka polskiego! Ostatnie dni składania wniosków w Programie Lektorzy o skierowanie do zagranicznego ośrodka w roku akademickim 2020/2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w Programie Lektorzy o skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego w roku akademickim 2020/2021:

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-lektorzy/ogloszenie.

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich.

W wyniku procedury rekrutacyjnej do zagranicznych ośrodków akademickich współpracujących z NAWA skierowani zostaną lektorzy, którzy będą prowadzić zajęcia z języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login do 28 lutego 2020 roku do godziny 15.00 czasu lokalnego dla Warszawy.