Projekt Nauka. Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej

  • Projekt Nauka
  • Wrocław, Poland
Disciplines:
other
Contact:
Projekt Nauka. Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej
Gwarecka 8/12
54-143 Wrocław
Poland
Phone: 601 238 685
biuro@projekt-nauka.com
http://projekt-nauka.com/

Projekt Nauka. Fundacja na rzecz promocji nauki polskiej działa od 2011 roku i jest pionierem wśród niezależnych podmiotów NGO zaangażowanych we wspieranie polskich badaczy i instytucji naukowych. Nasza misją jest:

  • promocja nauki polskiej w kraju i zagranicą,
  • wspieranie naukowców w realizowaniu własnych projektów badawczych poprzez umożliwienie realizowania projektów naukowych w ramach naszej instytucji,
  • przygotowywanie narzędzi optymalizujących badania naukowe,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej, której celem jest popularyzacja nowych rozwiązań z zakresu komunikacji naukowej,
  • promocja NGO jako alternatywnego podmiotu umożliwiającego realizację własnych ambicji naukowych,
  • współpraca z podmiotami zainteresowanymi promocją nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego opartego o wiedzę.