Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną

  • Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski
  • Zielona Góra , Poland
Disciplines:
Literary Sciences
Contact:
Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną
Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
Poland
http://www.literatura-lubuska.pl/

Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną działająca przy Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Literackiej IFP UZ powołana została 1 lutego 2010 roku w odpowiedzi na przemiany zachodzące w naukach humanistycznych. Symptomem zmian był dokonujący się pod koniec XX wieku odwrót od wielkich społeczności miejskich do wspólnot, osadzonych w alternatywnej lokalnej przestrzeni. „Przebudzenie etniczne", „powrót do korzeni", „zakotwiczenie w małej, lokalnej ojczyźnie" zaowocowało wzmożonym zainteresowaniem regionem, a wyrazem tych przemian na gruncie badań literackich było m.in. powstanie „nowego regionalizmu". Badania prowadzone w ramach Pracowni, przyjmując tę perspektywę, skupiają się na zagadnieniach z zakresu geopoetyki i literaturoznawczej antropologii. Uwzględniając konsekwencje zwrotu topograficznego, pytają zarazem o nowe miejsce, z którego można dziś badać literaturę regionalną. W obszarze zainteresowań naukowych Pracowni znajduje się przede wszystkim twórczość lubuska powstająca od roku 1945 do dziś.

2 references: